BeSL agenda General Assembly 22012019 NL

Report BeSL Executive Committee (EC) meeting 4/05/2019

 

Memberships’ listing, Registre des membres (communicables aux autorités sur leur demande):

 

Ultimate Beneficial Owners : Doc to be sent to the bank

Président :

Vice-President :

Secretary :

Treasurer :

Non member of the society who may represent the society :

Other administrators (non active) (è rubr 2) :

To be mentionned : specific category of physical persons merely interested by the constitution of the society with reference to the statutes of the society

Name and complete adress + birth date and city of birth

People who are beneficiary of the entity-society

 

Proxy to Prof Bourgeois :

For updating BeSL statutes (will imply one extra-ordinary GGA if written before the 1/01/2020)

To send the UBO (before the 1/10/2019)

To finalize the implementation of the BeSL web site (lifeware) with the GRPD

 

BeSL web site :

- textes néerlandais / dutch texts

                To be written by dutch speaking members of the EC

                To be translated from french in dutch by dutch speaking members of the EC and/or Mrs Hirsch ?

- autres ? création espace membres (treasurer’s report, memberships’s affairs,…) avec code d’accès : PB fait le 8/06/2019

 

Bank account :

« Représentants autorisés » with Name and complete adress + birth date and city of birth

People who have signing authority (to pay) and/or who are auditor of the bank account

Authorized representatives (4 ?) : President (with signature), Treasurer (with signature), General Secretary

 

BeSL General Assembly:

 

Date : 22/06/2019

Hour : 1100

Location : IJ Bordet

Agenda van de Algemene Vergadering van de Belgische Vereniging voor Lymfologie op  22/06/2019:

 • Goedkeuring van het 2018 activiteitenverslag van de Raad van Bestuur - kwijting aan de Raad van Bestuur voor het jaar 2018 (stemming)
 • Goedkeuring van de 2018-balans– kwijtig aan de Penningmeester voor de 2018-financiële balans (stemming)
 • Goedkeuring van het 2019-budget (stemming)
 • Wijziging in de samenstelling van het Uitvoerend Comité (stemming)
 • Activiteiten voor 2019 (stemming)
 • Kwesties over lidmaatschap (stemming)
 • Varia (of voor 15 Juni aab de raad van bestuur voorgelegd)

 

 • 2018-Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur van de Belgische Vereniging voor Lymfologie 
 1. Op wetenschappelijk vlak en rekening houdend met de doelstellingen van de vereniging heeft de Raad van Bestuur, samen met zijn leden, de volgende vergaderingen gehouden:

- 27 januari 2018, Gasthuisberg, Leuven: Joint meeting van de Belgische Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (BelNuc) - Belgische Vereniging voor Lymfologie (BeSL).

Deze bijeenkomst, bedoeld voor leden van de Belgische Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (100 specialisten aanwezig), had tot doel hen de problemen van de diagnostische en klinische opvang van lymfoedemen, de behandeling ervan en de bijdragen van lymfoscintigrafische technieken in de verschillende domeinen uit te leggen.

- 26 oktober 2018, Bordetinstituut, Brussel: Symposium "20 jaar schildwacht lymfeklieren tegen kanker".

Dit jubileumsymposium (de schildwachtklier techniek werd in 1998 in België ingevoerd) bracht 50 Belgische gespecialiseerde artsen om te luisteren naar de presentaties van Belgische en buitenlandse sprekers die deze techniek bespraken alsook de technische ontwikkelingen en de nieuwe toepassingen ervan kwamen voorstellen. 

- 27 oktober 2018, Brussel: 3de jaarlijkse wetenschappelijke vergadering van de Belgische Vereniging voor Lymfologie.

Onze jaarlijkse bijeenkomst van 2018 trok een honderdtal deelnemers aan.

 1. Administratieve activiteiten : Het Uitvoerend Comité van de Raad van Bestuur heeft beslist om de Belgische Vereniging voor Lymfologie te laten aansluiten bij de Koninklijke Vereniging van Belgische Medisch-wetenschappelijke Verenigingen en deze laatste niet alleen te belasten met het beheer van onze ledenlijst, maar ook de Penningmeester bij te staan (bijdrage-aanvragen, versturen van ontvangstbewijzen,...), de Secretaris-Generaal (het bijhouden van de ledenlijst, het versturen van informatie en van uitnodigingen,....), de Ondervoorzitters en de Secretarissen van onze verschillende secties. De impact van deze beslissing wordt nu weerspiegeld in de balans van 2018.
 2. Algemene voorschriften inzake gegevensbescherming : De vereniging heeft de richtlijnen nageleefd met betrekking tot de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming die nu door Europa worden opgelegd  (GDPR).
 3. 2019-jaarlijkse vergadering van de Belgische Vereniging voor Lymfologie en 2019-congres van de Europese Vereniging voor Lymfologie .Het 2019 congres van de European Society of Lymphology georganiseerd onder het voorzitterschap van Prof. P. Bourgeois, voorzitter van BeSL, wordt gelinkt aan de jaarvergadering van onze vereniging.

 

 • Goedkeuring van de 2018-balans– kwijtig aan de Penningmeester voor de 2018-financiële balans (stemming)

 

 

 

 

Balans end 2017 = 1144.6  Euros.

 

In 2018 :

- memberships’ fees: + 1180 Euros,

- inscriptions 3rd annual meeting: +1195 Euros

- sponsors: + 10700 Euros

Total in: + 13075 Euros

 

Out 2018 :

- Inscription ro ARSMB: - 150 Euros

- insurance: - 71.67 Euros

- costs management by ARSMB: - 49.73 Euros

- Bank costs: - 39.2 Euros

Total out: - 310.6 Euros

 

Balans at the end of 2018 : + 13909 Euros.

 

Remarks:

- last bank account = 14002 Euros. Différence of 93 Euros = one payment of inscription to ESL 2019.

- Prof P. Bourgeois paid 9401.49 Euros to cover costs of organisation of our 3rd annual meeting. He will be re-imbursed in 2019.

- detailed costs related to the 3rd annual meeting will be presented with the report of 2019. 

 

 • Goedkeuring van het 2019-budget (stemming)

 

 

 

Budget is divided in two parts ::

 

 1. Budget Société Belge de Lymphologie

In membership’s fees = (16/05/2019) 2000 Euros.

 

Expected out:

- impôts: - 50 Euros

- costs banks: 39.2 Euros

- Insurance : - 71.67 Euros

- Costs related to management by ARSMB: - 300 Euros (estimation)

 

 1. Budget Congrès Européen de Lymphologie

Ce budget est renseigné pour information.

Les rentrées sont représentées par les apports des sponsors (26561 Euros: montant non définitif), les paiements des participants (frais d'inscription et de catering: 34175.94 Euros).

les sorties sont représentées par les frais d'hotellerie (salles de réunions) et catering (déjeuners, luncs et coffie breaks pour 200 participants pendant 2 jours) du congrès, les frais de voyages et d'hotel des orateurs invités pour le congrès de l'ESL, les frais de gala, les frais informatiques, les frais de supports des posters, les frais de gestion des dossiers par le secrétariat de l'ARSMB,...

Son résultat financier (perte ou boni) est sous la seule responsabilité du Prof P. Bourgeois en tant que Congress President. Il en a notamment avancé les montants d'hotellerie et catering (pour info, pour un montant de 41005 Euros). 

Le bilan financier de ce congrès n'est pas arrêté-finalisé. A cette date, il reste encore différents frais à comptabiliser.  

Le Prof P. Bourgeois précise et confirme par le présent document qu'aucun déficit éventuel ne sera porté à charge de la Société Belge de Lymphologie.  

 

4)            Wijziging in de samenstelling van het Uitvoerend Comité

Overeenkomstig met de statuten, en rekening houdend met het ontslag van Dr. Fumière (secretaris van de sectie "Huisartsen"), stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor de volgende wijzigingen aan het Uitvoerend Comité:

Voorzitter: Prof A. Zeltzer

« Chirurgen » Sectie :

Ondervoorzitter: Dr MM Roman

Secretaris: Dr G Giacalone

 « Huisartsen » Sectie:

Ondervoorzitter: Prof S Provijn

Secretaris: Prof P Bourgeois

« Fysiotherapeuten » Sectie:

Ondervoorzitter: Prof N Adraenssens

Secretaris: Prof O Leduc

Penningmeester: Mr M Ezquer

Algemene Secretarissen: Prof N Adriaenssens en P Bourgeois

 

 • 2019 Activiteiten  (stemmingen)
 1. « Ultimate Beneficial Owners » : De Europese wetgeving die in de Belgische wetgeving werd ingevoerd, verplicht verenigingen om de uiteindelijke begunstigden en de beheerders van de rekeningen van de vereniging te definiëren. Voorstel om Prof. P. Bourgeois volmacht te geven de nodige maatregelen te treffen met het oog op regulariseren.  Stemming
 2. Aanpassing van de BeSL statuten overeenkomstig met de nieuwe Belgische wetgeving inzake verenigingen zonder winstoogmerk.  De Belgische wetgeving heeft de situatie van de vzw's veranderd en eist bepaalde wijzigingen in de statuten. Voorstel om Prof. P. Bourgeois volmacht te geven de nodige maatregelen te treffen voor de regularisatie ervan. Stemming

 

 • Kwesties over lidmaatschap (stemmingen) :
 1. Official resignation : Dr Fumière
 2. Resignation (compulsory) ?

Dr Tassenoy (to be contacted by Pr Zeltzer and Adriaenssens ?),

Dr Munck (to be contacted by Pr Bourgeois)

 1. Trésorerie :
 • Appel cotisations 2019 (Roman, O et A leduc, Hamdi, Provijn
 • Rappel membres ayant non payé en :
  • Munck (2018-2019) (démissionnaire ?)
  • Tassenoy (2017-2018-2019) (démissionnaire ?)
  • Quaniers (2018-2019)
  • Hardy (2018-2019)
  • Windels (2018-2019)
  • Maricq (2018-2019)
 • Falzone, coppens (will be contacted by Prof Adriaenssens), corthouts, dehoorne, vandenbuscche, vandenbossche : démissionnaires d’office (pas de paiement 2017-2018-2019) ?
 1. BeSL nieuw aangesloten leden aangeslotenen

 

 • Mrs Doyenard
 • Mrs Daffe frippiat
 • Mr Dubois d’aAissche
 • Mrs Degroote
 • Mrs Jacobs
 • Mrs Braeckman
 • Mrs Mortiaux
 • Dr Maguin
 • Mrs Belmonte
 • Mrs Dubois
 • Dr Ruwigemera
 • Mrs Cools
 • Mrs Deschrijver
 • Mrs Meers
 • Mr(s) Nibbal Kabarra
 • Mrs Delcourt
 • Mrs Van den abeele
 • Dr Van dijcke
 • Mrs Renard Gielen
 • Mrs Werion taminiaux
 • Mrs Nibbal kabar
Catégorie :

Agenda BeSL 22012019 Eng

Report BeSL Executive Committee (EC) meeting 4/05/2019

 

Memberships’ listing, Registre des membres (communicables aux autorités sur leur demande):

 

Ultimate Beneficial Owners : Doc to be sent to the bank

Président :

Vice-President :

Secretary :

Treasurer :

Non member of the society who may represent the society :

Other administrators (non active) (è rubr 2) :

To be mentionned : specific category of physical persons merely interested by the constitution of the society with reference to the statutes of the society

Name and complete adress + birth date and city of birth

People who are beneficiary of the entity-society

 

Proxy to Prof Bourgeois :

For updating BeSL statutes (will imply one extra-ordinary GGA if written before the 1/01/2020)

To send the UBO (before the 1/10/2019)

To finalize the implementation of the BeSL web site (lifeware) with the GRPD

 

BeSL web site :

- textes néerlandais / dutch texts

                To be written by dutch speaking members of the EC

                To be translated from french in dutch by dutch speaking members of the EC and/or Mrs Hirsch ?

- autres ? création espace membres (treasurer’s report, memberships’s affairs,…) avec code d’accès : PB fait le 8/06/2019

 

Bank account :

« Représentants autorisés » with Name and complete adress + birth date and city of birth

People who have signing authority (to pay) and/or who are auditor of the bank account

Authorized representatives (4 ?) : President (with signature), Treasurer (with signature), General Secretary

 

BeSL General Assembly:

 

Date : 22/06/2019

Hour : 1100

Location : IJ Bordet

 

Agenda for the General Assembly :

 

 • Presidential Report 2019
 • Treasurery report 2018
 • Treasurery proposal 2019
 • Updating the BeSL statutes in relation with the belgian law for the ASBL
 • Memberships’ affairs
 • Election of the Executive Committee

 

Candidatures proposed by the EC 

President of the EC : (2 ans non renouvelable) : to be elected by the GA

 • Prof Zeltzer (MD)

Vice-Presidents and/or secretarys of the (2 years and renewable 2 times) :

Group Generalists :

 • Vice-President : Prof Provijn
 • Secretary : Prof Bourgeois (former secretary, Dr Fumière, gave up officially)

Group Surgeons :

 • Vice-President : Dr Roman
 • Secretary : Dr Giacalone

Physical-Therapists :

 • Vice-President : Prof Adriaenssens
 • Secretary : Prof Leduc

General Secretary : Prof Adriaenssens and Bourgeois

Treasurer : Mr Ezquer

 

Free candidatures are possible for one of the positions in the EC and/or as new Administrator. They have to be sent to the President and the General Secretary (at least 8 days before the GA).

 

Chartered auditors for year 2019 (review of the bank account) : to be proposed by the General Assembly and to be elected by the GA

 

 • Treasurery report 2018

 

Balans end 2017 = 1144.6  Euros.

In 2018 :

- memberships’ fees: + 1180 Euros,

- inscriptions 3rd annual meeting: +1195 Euros

- sponsors: + 10700 Euros

Total in: + 13075 Euros

 

Out 2018 :

- Inscription ro ARSMB: - 150 Euros

- insurance: - 71.67 Euros

- costs management by ARSMB: - 49.73 Euros

- Bank costs: - 39.2 Euros

Total out: - 310.6 Euros

 

Balans at the end of 2018 : + 13909 Euros.

 

Remarks:

- last bank account = 14002 Euros. Différence of 93 Euros = one payment of inscription to ESL 2019.

- Prof P. Bourgeois paid 9401.49 Euros to cover costs of organisation of our 3rd annual meeting. He will be re-imbursed in 2019.

- detailed costs related to the 3rd annual meeting will be presented with the report of 2019. 

 

 • Treasurery proposal 2019

 

Budget is divided in two parts ::

 1. Budget Société Belge de Lymphologie

In membership’s fees = (16/05/2019) 2000 Euros.

Expected out:

- impôts: - 50 Euros

- costs banks: 39.2 Euros

- Insurance : - 71.67 Euros

- Costs related to management by ARSMB: - 300 Euros (estimation)

 

 1. Budget Congrès Européen de Lymphologie

Ce budget est renseigné pour information.

Les rentrées sont représentées par les apports des sponsors (26561 Euros: montant non définitif), les paiements des participants (frais d'inscription et de catering: 34175.94 Euros).

les sorties sont représentées par les frais d'hotellerie (salles de réunions) et catering (déjeuners, luncs et coffie breaks pour 200 participants pendant 2 jours) du congrès, les frais de voyages et d'hotel des orateurs invités pour le congrès de l'ESL, les frais de gala, les frais informatiques, les frais de supports des posters, les frais de gestion des dossiers par le secrétariat de l'ARSMB,...

Son résultat financier (perte ou boni) est sous la seule responsabilité du Prof P. Bourgeois en tant que Congress President. Il en a notamment avancé les montants d'hotellerie et catering (pour info, pour un montant de 41005 Euros). 

Le bilan financier de ce congrès n'est pas arrêté-finalisé. A cette date, il reste encore différents frais à comptabiliser.  

Le Prof P. Bourgeois précise et confirme par le présent document qu'aucun déficit éventuel ne sera porté à charge de la Société Belge de Lymphologie.  

 

 • Memberships’ affairs :

 

 1. Official resignation : Dr Fumière
 2. Resignation (compulsory) ?

Dr Tassenoy (to be contacted by Pr Zeltzer and Adriaenssens ?),

Dr Munck (to be contacted by Pr Bourgeois)

 1. Trésorerie :
 • Appel cotisations 2019 (Roman, O et A leduc, Hamdi, Provijn
 • Rappel membres ayant non payé en :
  • Munck (2018-2019) (démissionnaire ?)
  • Tassenoy (2017-2018-2019) (démissionnaire ?)
  • Quaniers (2018-2019)
  • Hardy (2018-2019)
  • Windels (2018-2019)
  • Maricq (2018-2019)
 • Falzone, coppens (will be contacted by Prof Adriaenssens), corthouts, dehoorne, vandenbuscche, vandenbossche : démissionnaires d’office (pas de paiement 2017-2018-2019) ?

 

 1. BeSL new members (affliliated)

 


Mrs Doyenard

Mrs Daffe frippiat

Mr Dubois d’aAissche

Mrs Degroote

Mrs Jacobs

Mrs Braeckman

Mrs Mortiaux

Dr Maguin

Mrs Belmonte

Mrs Dubois

Dr Ruwigemera

Mrs Cools

Mrs Deschrijver

Mrs Meers

Mr(s) Nibbal Kabarra

Mrs Delcourt

Mrs Van den abeele

Dr Van dijcke

Mrs Renard Gielen

Mrs Werion taminiaux

Mrs Nibbal kabar

 

Catégorie :