Congress ESL 2019

Congress ESL 2019

Page 29

Sessies voor de Nederlanstalige huisartsen and Fysiotherapeuten

Geachte Dames en Heren,

In het kader van het 45ste congres van de Europese Vereniging voor Lymfologie nodigt de Belgische Vereniging voor Lymfologie Nederlandstalige huisartsen en fysiotherapeuten uit om deel te nemen aan twee sessies van twee uur elk (in het Nederlands) over het thema van het beheer van de lymfatische oedemen op 4 mei.

Deze sessies worden gehouden in het Hotel Marriott te Brussel (3-7, A. Ortsstraat: tegenover de Beurs) van 10u30 tot 16u00 (ze worden ook voorafgegaan door wetenschappelijke sessies - in het Engels - over thema's die u kunnen interesseren en verschillende interessante posters zullen tentoongesteld worden met een Nederlandstalige samenvatting).

Van harte en tot uw dienst!

Voor het Organiserend Comité,

 

Prof. P. Bourgeois, MD, PhD,

Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Lymfologie

Belgian Society of Lymphology (BeSL)

 

Preliminary programma 

9:30 - 10:30 Onthaal en registratie van de deelnemer(s)

Sessie 1 : 10:30 - 12:30 

Inleiding Vodderschool interdisciplinariteit (dhr Tim Decock)

Beeldvorming / lichaamssamenstelling

  • MR lymfografie (Dr Carola Brussaard)
  • Medische beeldvorming en oedeem (dra. An Tassenoy, to be confirmed)
  • Lichaamssamenstelling: borstkanker gerelateerd lymfoedeem, Sozo – Impedimed, (dra. Ellen Vandyck)

Conservatieve behandeling

  • Lymfoedeem en veneuze ulcers / bandages (wondkliniek UZ Brussel, to be confirmed)
  • Zin en onzin van MLD (prof dr Nele Adriaenssens)
  • De fluoroscopie en MLD of over conservatieve aanpak of diagnostiek binnen de kinesitherapie (Sofie Vanheukelom, topic to be confirmed)
  • Sport en oedeem (to be confirmed)

Sessie 2: 14:00 – 16:00

Chirurgie

  • Decision making and/or innovation (prof dr Assaf Zeltzer of dr Guido Giacolone, to be confirmed)
  • Data lymfekliniek onderzoek / MLD peri operatief (dra. Ellen Vandyck)
  • Shockwave na LLS (dr Ina Vultureanu)

Kanker

- Taxanen en oedeem (dra Christel Fontaine)

- Preventie van oedeem als nevenwerking van de (borst)kankerbehandeling (to be confirmed)

Opgelet ! Het aantal deelnemers is beperkt (min 70 en max 200…) !

Het principe "Eerst geregistreerd = eerst bediend" is van toepassing!

Laatkomers (indien geïnteresseerd: te vermelden in uw antwoordformulier!) zullen op de hoogte worden gebracht van de volgende BeSL-activiteiten die hen betreffen.

Deze vergadering is geaccrediteerd!

Categorie: /